บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

 เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้มอบหมาย ให้ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา