ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมและให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป หมู่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยบัณฑิตแรงงานสํานักงานแรงงานจังหวัดยะลาโดยบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิดยาแมะลางา บ้านเปาะเส้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีกำแพงมัสยิด หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 200 คน