ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ
   
   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น. บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะหา ร่วมกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ
 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น. บัณฑิตแรงงาน อำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา